Pensjonspoeng er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon som del av flere ytelser fra folketrygden eller NAV.

Man opptjener pensjonspoeng kun av pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt fastsettes av skatteetaten. Pensjonspoeng beregnes av inntekt på mer enn 1G (Grunnbeløpet i folketrygden). Årets gjennomsnittlige G benyttes for å beregne pensjonspoeng. De opptjente pensjonspoengene er grunnlaget for hva man vil få i tilleggspensjon blant annet som del av alderspensjon men også andre ytelser fra folketrygden.

Man kan starte å opptjene pensjonspoeng det året man fyller 13 år. Det siste mulige opptjeningsåret er det året man fyller 75 år. Før året 2010 var nedre og øvre aldersgrense 17 og 69 år. Dette er spesifisert i folketrygdloven §§ 3-12 til 3-15.

Beregning Rediger

Man får null (minimal) pensjonspoeng for alt inntekt under 1G. Man opptjener fulle pensjonspoeng for inntekt mellom 1G opptil 6G som følger:

 

For inntekt mellom 6G og 12G øker pensjonspoeng saktere med inntekten:

 

For inntekt lik 12G eller mer blir pensjonspoeng (maksimal) lik 7,0.

Regneeksempel Rediger

For inntektsåret 2014 var gjennomsnittlig G lik kr 87 328 . En pensjonsberettiget inntekt på 400 000 = 4,58G i det året ga dermed:

 


Hvis man i 2014 tjente 12G = kr 1 047 936 eller mer fikk man da 7 pensjonspoeng:

 

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger