Penetrert pukk er asfaltdekke som består av et ensgradert, åpent pukklag som avbindes ved påsprøyting av et biuminøst bindemiddel og avstrøs med finpukk eller en asfaltmasse.

Avstrøingsmaterialet valses ned i det penetrerte pukklaget slik at dette forkiles og blir stabilt. Penetrert pukk anvendes som bærelag ved veibygging.