Peleg

Person fra første mosebok

Peleg (hebraisk: פֶּלֶגPǽlæḡ, i pausa פָּלֶגPā́læḡ; gresk: ΦάλεκPhálek) er i Første Mosebok en stamfar til Abraham. Han var sønnesønn av Sjelah, sønn av Eber, bror av Joktan, far til Re'u og tipptippoldefar til Abraham.

Det var på Pelegs tid at jorden ble delt opp, ifølge 1 Mos 10,25.