Peelitter

Peelitter var en fraksjonsgruppe i det britiske parlamentet fra 1846 til 1859, ledet av Robert Peel. Da Peels frihandelpolitikk i 1846 framkalte splittelse i det konservative partiet, ble omkring 120 underhusmedlemmer trofast mot partilederen. Ved parlamentsvalget i 1847 ble de nesten halvert, og etter Peels død i 1850 ble gruppen mindre og mindre inntil den i 1859 opphørte å eksistere.

Peelittenes hovedformål var å sikre frihandelsystemets bistand, og de støttet derfor, i Peels levetid den liberale statsministeren Russell.

Flere peelitter var medlemmer av koalisjonsregjeringen Aberdeen (1852-1855). Etter dens fall sluttet en del av de ledende peelittene seg til de konservative, mens flertallet av peelittene etterhvert havnet hos de liberale. General Jonathan Peel, lord Hardinge og lord Stanhope endte hos de konservative, mens Gladstone, Cardwell og hertugen av Argyll endte som liberale. Peelittene, som tidvis ble "tungen på vektskålen", utøvde stor påvirkning i parlamentet.

KilderRediger