Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

norsk interesseorganisasjon

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for lærerstudenter og andre studentgrupper som retter seg inn mot arbeid i skolen og barnehage. Foreningen hadde per 30. mai 2018 20 761 medlemmer,[trenger referanse] og er i stadig vekst.[trenger referanse] Medlemskap i organisasjonen er kostnadsfritt, og gir rett til et kontingentfritt førsteår som medlem i Utdanningsforbundet etter endt utdanning.

Pedagogstudentene er formelt sett en del av Utdanningsforbundet, men står fritt til å vedta sin egen politikk og har eget arbeids- og prinsipprogram. Organisasjonen har frikjøpt leder og nestleder som arbeider med spørsmål knyttet til de ulike pedagogiske utdanningene. Leder har også en plass i Utdanningsforbundets sentralstyre med tale- og forslagsrett.

HistorieRediger

Landslaget for Norske Lærerstudenter (LNL) 1947–1999Rediger

Etter krigen oppsto et samarbeid mellom enkelte norske lærerstudenter og lærerstudentorganisasjonene i Sverige og Danmark. I 1946 var bl.a. Henrik Tuestad (Oslo lærerskole), Maisen Meyer (Volda lærerskole) og Eli Wiik Andersen (senere Mohn) (Volda lærerskole) til stede ved et nordisk elevstevne på Jonstrup Seminar i Danmark. De norske representantene ble enige om å opprette en norsk lærerstudentorganisasjon, og i 1947 ble Landslaget for Norske Lærerskoleelever opprettet.

LNL innledet i løpet av 1950-tallet et samarbeid med Norges Lærerlag der man ikke inngikk formelle bånd, men søkte en arbeidsdeling hva angikk organiseringen av lærerstudentene.

Organisasjonen skiftet navn til Landslaget for Norsk Lærerutdanning i 1966, og etter påtrykk fra departementet (KUD) til Landslaget for Norske Lærerstudenter i 1967.

LNL fungerte som selvstendig organisasjon frem til 1999, da landsmøtet vedtok å oppløse organisasjonen, og heller gå inn i Studentenes Landsforbund (STL). Norsk Lærerlag ønsket imidlertid et samarbeid med lærerstudentene, og umiddelbart etter landsmøtet ble Norges Lærerstudenters Landslag (NLL) opprettet.

Norsk Lærerstudentlag (NLL) 1999–2002Rediger

NLL var formelt underlagt Norsk Lærerlag, og opererte som fagforeningens studentorganisasjon fram til 2002, da Norsk Lærerlag slo seg sammen med Lærerforbundet og dannet Utdanningsforbundet. Den første lederen i den nye organisasjonen ble Henriette Randsborg, og Charlotte Antonsen var leder når organisasjonen i 2002 skiftet navn.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 2002–Rediger

På landsmøtet i 2002, etter moderforbundets sammenslåing, ble det vedtatt å endre navnet på organisasjonen til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Den første valgte lederen i den nye organisasjonen ble Mari Sigland. Med seg hadde hun nestleder Live Braathen Ellingsen, mens det første arbeidsutvalget bestod av Remi Andrè Sortland, Christer Ringheim og Vivi Hope. PS fungerer fortsatt som Utdanningsforbundets studentorganisasjon, og markerte på landsmøtet i 2012 sitt 10-årsjubileum.

OrganiseringRediger

LokallagRediger

Pedagogstudentene er organisert gjennom lokallag. Et lokallag er definert som medlemmene ved hver utdanningsinstitusjon med minimum 20 medlemmer. Lokallagene velger ved sine årsmøter et lokallagsstyre, bestående av leder, landsstyrerepresentant og andre styremedlemmer. Størrelsen på lokallagsstyrene varierer sterkt. Lokallagsstyrene har ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser på sin institusjon, samt å holde kontakten med andre lokallag og sentralleddet i Pedagogstudentene.

LandsstyretRediger

Landsstyret består av en årsmøtevalgt representant fra hvert lokallag og arbeidsutvalget. Landsstyret er det øverste besluttende organ i organisasjonen mellom landsmøtene, og har ansvaret for den konkrete utformingen av organisasjonens politikk og gjennomføringen av denne. Det er også landsstyret som innstiller saker til landsmøtet.

ArbeidsutvalgetRediger

Arbeidsutvalget består av fem landsmøtevalgte studenter samt leder og nestleder. Leder og nestleder velges av landsmøtet, og er fullt frikjøpt. Arbeidsutvalget har ansvaret for organisasjonen mellom landsstyremøtene, og leder og nestleder ivaretar den daglige driften av organisasjonen.

LandsmøtetRediger

Landsmøtet avholdes hvert år, og består av delegater fra alle lokallag. Landsmøtet er det øverste besluttende organ i organisasjonen. Landsmøtet skal velge ny ledelse og vedta de politiske linjene for organisasjonen for kommende periode.

ArbeidRediger

Pedagogstudentenes arbeid retter seg i hovedsak mot ivaretakelse av medlemmenes rettigheter. Dette innebærer blant annet at foreningen behandler klagesaker fra medlemmene, ivaretar medlemmenes interesser på den enkelte utdanningsinstitusjon og søker å sikre en utdanning som i best mulig grad kvalifiserer for yrkesdeltakelse.

I tillegg til det direkte medlemsrelaterte arbeidet har foreningen som målsetning å sikre at utdanningene på nasjonalt plan i best mulig grad er velfungerende og tilpasset profesjonenes behov. Dette arbeidet spenner mellom konkrete høringssvar og mer indirekte lobbyarbeid. Organisasjonens kobling til Utdanningsforbundet og nærheten til studentene i de berørte gruppene gir mulighet for et politisk arbeid med bred oppslutning blant de berørte partene i beslutningsprosesser som angår medlemmene.

PublikasjonerRediger

Pedagogstudentene utga tidligere medlemsbladet Under Utdanning. Bladet kom ut om lag tre ganger i året til alle medlemmene i organisasjonen. Bladet søkte å dekke faglige og politiske temaer som er av betydning for medlemmene, og ble en stund distribuert sammen med bladet Utdanning. Bladet ble lagt ned i 2017.

LedelseRediger

Periode Leder Nestleder
20022003 Mari Sigland Live Braaten Ellingsen
20032004 Live Braaten Ellingsen Linda Mari Lindblad
20042005 Kathrine Hestø Hansen Marius Eide Bruun
20052006 Reidun Blankholm Trine Berg Jacobsen
20062007 Knut Eri Bjelland Erik Nygaard
20072008 Trine Berg Jacobsen Karl Reksten Tellefsen
20082009 Philip Andreas Lyding Stine Christensen Holtet
20092010 Stine Christensen Holtet Stine Hjerpbakk
20102011 Stine Christensen Holtet Stine Hjerpbakk
20112012 Ida Sandholtbråten Jan Ola Ellingvåg
20122013 Jan Ola Ellingvåg Bjørnar Bjørseth Rønning
20132014 Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Bjørseth Rønning
20142015 Marie Furulund Martin Bildøy Asheim
20152016 Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg
2016–2017 Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg
2017–2018 Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti
2018–2019 Frank Aleksander Bræin Ruben Amble Hirsti
2019–2020 Frank Aleksander Bræin Elise Håkull Klungtveit
2020–2021 Elise Håkull Klungtveit Iril Myrvang Gjørv
2021–2022 Elise Håkull Klungtveit Iril Myrvang Gjørv
2022–2023 Lars Syrrist Sonja Tan Nguyen

Eksterne lenkerRediger