Pax

Wikipedia-pekerside

Pax er latin og betyr «fred». Ordet kan bli brukt i flere sammenhenger:

Statsvitenskap og historie

rediger

Siden «Pax» betyr fred, har det oppstått begreper med tanke på når det er relativ fred i lengre perioder på grunn av store imperier/supermakters nærmest enerådende innflytelse og makt. Dette begynte med Pax Romana, som betyr noe ala «fred på romernes vilkår», og begrepet har senere blitt videreutviklet til bl.a.:

 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Pax.