Patto per l’Italia

Patto per l'Italia var en italiensk sentrumsorientert valgallianse, lansert av Mario Segni og Mino Martinazzoli i 1994.

Alliansen besto av Partito Popolare Italiano (PPI) og Patto Segni og havnet på tredjeplass, etter høyrealliansen Polo delle Libertà/Polo del Buon Governo og venstrealliansen Alleanza dei Progressisti. Opprinnelig planla også Lega Nord å slutte seg til Patto per l'Italia, men Umberto Bossi bestemte seg til slutt for å slutte seg

Etter valget ble alliansen oppløst. PPI ble splittet mellom de som ønsket å slutte seg til Berlusconis høyreallianse (Rocco Buttigliones Cristiani Democratici Uniti og de som ville slutte seg venstrealliansen, ledet av Partito Democratico della Sinistra. Både Patto Segni og PPI stilte som del av sentrum-venstre-koalisjonen Oliventreet – sammen for Italia ved parlamentsvalget den 21. april 1996, Patto Segni som en del av en fellesliste med Rinnovamento Italiano og Socialisti Italiani.