Passing (engelsk, «å passere for», dvs. bli akseptert som) er et begrep som brukes i USA om det at en person som av samfunnet blir klassifisert som medlem av en rasegruppe identifiserer seg med en annen gruppe og blir aksepert som det. Uttrykket brukes som regel om personer med blandet hvit og svart opprinnelse som gir seg ut for å være hvite. I USA regnet man egentlig alle med det minste spor av svart opphav som svarte (one-drop rule), men endel lyst utseende personer av blandet opphav har likevel blitt assimilert inn i den hvite befolkningen. Dette skjedde som regel gjennom at personen det gjaldt flyttet til et nytt sted og ikke gikk i detaljer om bakgrunnen sin. En forutsetning for å «passere for hvit» var at man var tilstrekkelig lys i huden til at ingen kunne mistenke en for å være av afrikansk opprinnelse. Ofte kunne man da hevde å ha latinamerikansk opphav for å forklare at man var mørkere enn personer av nordeuropeisk opphav.

Selv om passing var vanligst for personer som gav seg ut for å være hvite, er fenomenet i noen få tilfeller også kjent den andre veien.