Pasjon (middelalderspill i Stavanger)

Pasjon er et middelalderprosjekt med spill og parader som blir gjennomført hvert fjerde år i Stavanger. Pasjon er et historisk spill som er tuftet på middelalderens spilltradisjoner og lokal historikk. Prosjektet ble først gjennomført i 2000 etter initiativ fra Anna S. Sogne-Møller og Mette L. Arnstad.

Pasjon 2008Rediger

Pasjon 08 ble arrangert mellom 5. og 13. mars i og utenfor Stavanger domkirke. Kunstnerisk ansvarlig var som tidligere år, Anna S. Songe-Møller.

Gjennom syv delprosjekter fikk publikum opplevelser som hadde elementer fra den geistlige, verdslige og folkelige middelaldertradisjonen. Delprosjektene var:

  • Mysteriespillet «Over alt» i Stavanger domkirke
  • Middelalderspill i byparken og rundt Breiavannet
  • Etterklang på Domkirkeplassen
  • Ridderturnering i Kongsgården
  • Gjøglerparade gjennom byens gater
  • Figurteater for barnehager
  • Skoleprosjektet med tema middelalder i grunnskolen.

Pasjon 2008 hadde et budsjett på 4,8 millioner, og nærmere 2000 aktører deltok som frivillige i prosjektet. Blant annet var mange organisasjoner og institusjoner involvert, slik som studenter ved Universitetet i Stavanger, elever ved videregående skoler i Stavanger, Steinerskolen, kulturskolene og profesjonelle kunstnere nasjonalt og internasjonalt. Henrik Høie og Trond Sørlundsengen hadde prosjekt- og kunstnerisk ledelse for Gjøglerparaden gjennom byen, og opptrinnene i paraden. De var også ansvarlige for den utendørs forestillingen "Faste og Karneval" som ble spilt utenfor Domkirken før Pasjonsspillet inne i kirken, de utviklet manus og Henrik Høie ga liv til skikkelsen Faste, Trond Sørlundsengen spilte Karneval-skikkelsen.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger