Hjelpeintervensjon

tredjemanns inntreden i en verserende rettssak
(Omdirigert fra Partshjelper)

Hjelpeintervensjon er det at en tredjemann (hjelpeintervenienten) trer inn i en verserende rettssak til støtte for en av partene.[1]

I norsk rett kalles hjelpeintervensjon etter vedtagelsen av Lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) «partshjelp». Det er regulert i lovens § 15-7.

Betingelsene for hjelpeintervensjon etter norsk rett er for det første at hjelpeintervenienten har en rettslig interesse av at den part han støtter vinner saken eller at hjelpeintervenienten er en organisasjon eller et offentlig organ som har som oppgave å fremme en særskilt interesse, og at saken ligger innenfor organisasjonens eller organets formål og virkeområde. Videre må saken ikke være rettskraftig hevet eller avgjort. Hjelpeintervensjon medfører at intervenienten kan anvende forsvars- og angrepsmidler, han kan føre bevis og foreta andre prosesshandlinger. Bortsett fra saksomkostninger kan han ikke tilpliktes eller tilkjennes noe.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ «Hjelpeintervensjon – jus», Store norske leksikon [online], Kunnskapsforlaget. Tilgjengelig fra: <http://www.storenorskeleksikon.no/hjelpeintervensjon/jus> [20.4.2009].
  2. ^ «Hjelpeintervensjon – jus».
 Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.