Partito Popolare Italiano (1919–1926)

For partiet med samme navn som var aktiv i perioden 1994-2002, se Partito Popolare Italiano (1994-2002).

Partito Popolare Italiano (det «italienske folkeparti», PPI) var et italiensk kristeligdemokratisk parti som eksisterte mellom 1919 og 1926.

Paven anerkjente i begynnelsen ikke den nye italienske staten og forbød i 1874 katolikker å delta i politikken. Dette forbudet ble imidlertid gradvis utvannet etter århundreskiftet på grunn av trusselen fra sosialismen. I 1919 ble det derfor etablert et katolsk masseparti, for å ta opp konkurransen med sosialistene i Partito Socialista Italiano (PSI). Partiet fikk pavens velsignelse. Ved valget i 1919 fikk PPI i overkant av 20 % av stemmene, et resultat som ble bekreftet i 1921. Partiet var det nest største partiet etter sosialistene i PSI.

PPI ble erklært forbudt av fascistregimet i 1925.

I 1943, etter fascismens fall, ble det dannet et nytt kristeligdemokratisk parti, med navnet Democrazia Cristiana. Det nye partiet kan betraktes som en etterfølger etter PPI.