Pari kurs

Uttrykket «pari kurs» var en betegnelse under gullstandarden på en valutakurs (pris) som tilsvarte valutaens lovfestede innhold av, eller vekslingskurs mot gull. Begrepet «gullparitet» betegner egentlig den eksakte vekslingskursen overfor gull.

Pari kurs brukes ikke bare om valuta, men også om verdipapirer som aksjer og obligasjoner og betegner at markedsverdien/prisen/kursen sammenfaller med pålydende verdi. Over- eller underkurs i forhold til pari betegnes agio.