Pansret ingeniørkompani

Pansret ingeniørkompani, eller PingKp, er et kompani som hører inn under Ingeniørbataljonen. Den vesentligste enheten i et slik kompani er stormingeniører oppsatt på pansret personellkjøretøy samt spesialpanservogner som i fellesskap skal løse ingeniørrelaterte oppgaver knyttet til minerydding, eksplosivsøk, hinderkonstruksjon samt utbedring av traséer. I Norge finnes det per dags dato to pansredeingeniørkompanier, hvorav et er plassert i Skjold garnison mens kompani 3 er plassert i Rena leir.

PingKp 3 er til daglig organisatorisk underlagt Ingeniørbataljonen i Skjold garnison, men er lokalisert i Rena leir som en del av HurtigReaksjonsStyrke-miljøet (HRS) som støtter Telemark bataljons (TMBN) operasjoner. Kompaniet består utelukkende av vervet personell. Dette kompaniet har vært med i alle utenlandsoppdrag TMBN har deltatt i, i tillegg til innsetting av hele kompaniet i Irak i 2003.

HovedmateriellRediger

  • Mine- og eksplosivryddepersonell og -materiell
  • Pansrete ingeniørvogner
  • Pansrete broleggere
  • Mekaniske mineryddere