Panorama DDR

Panorama DDR-Auslandspresseagentur GmbH i Øst-Berlin var et nyhets- og billedagentur i DDR som fungerte for spesifikke utenlandsoppdrag. Agenturet sendte eksklusivt materiale til utenlandske massemedier, sammensatte faktamateriale og dokumentasjon fra hele den østtyske samfunnsvirkelighet, utgav informasjonsbrosjyrer. Det utgav også månedstidsskriftet «Panorama Kommunal» og kom i et opplag på 9000 eksemplarer på tysk, engelsk og fransk.