Palmer Land

den sørlige delen av den antarktiske halvøya

Palmer Land (71°30′S 065°00′V 71°30′S 065°00′V) er den delen av Den antarktiske halvøya som ligger sør for linjen mellom Cape Jeremy og Cape Agassiz.71°30′S 065°00′V Denne definisjonen av Palmer Land ble avtalt i 1964 mellom US-ACAN og UK-APC, hvor navnet på Den antarktiske halvøya samtidig ble godkjent. Graham Land er den nordlige delen av halvøya og Palmer Land den sørlige.

Kart over Den antarktiske halvøya med Palmer Land like nedenfor Graham Land.
Den antarktiske halvøya med Palmer Land på venstre side av dette kartet.

Helt i sør strekker Den antarktiske halvøya seg vestover og Palmer Land grenser til Ellsworth Land langs 80° W. I sør grenser Palmer land til den isdekte Carlson Inlet, en arm av Filchner isbrem, som krysser 80° W-linjen. Dette er basen til Cetus Hill

Landområdet er kalt opp etter kaptein Nathaniel B. Palmer, en amerikansk selfanger som utforsket Den antarktiske halvøyen sør for Deception Island med fangstskuta «Hero» i november 1820.