P-type-asteroide

asteroidespektralklasse

P-type-asteroidar har lav albedo og et rødlig spektrum uten spesielle trekk. Det er foreslått at de har en sammensetning av organisk-rike silikat, karbon og anhydrerte (vannløse) silikat, kanskje også med vannis i det indre. P-type-asteroider finnes i det ytre av asteroidebeltet og utover.

Autoritetsdata