Overhøyde

Overhøyden i et bestand er gjennomsnittshøyden på 10 groveste trærne per daa. Den er en del høyere enn gjennomsnitshøyden og brukes som utgangspunkt for å finne bonitet og volum i skogen.