Overbeiting

Overbeiting skjer når dyr beiter så lenge på et sted at plantene de spiser, ikke lenger kan fornye seg. Dette kan gjøre landet mindre grøderikt over tid og kan føre til ørkenspredning og erosjon og gi mulighet for at en ny type planteliv kan overta området.

Overbeiting i NorgeRediger

FinnmarksviddaRediger

Finnmarksvidda er preget av overbeiting av tamrein, særlig vinterbeitene. De områdene som er hardest rammet beskrives som biologisk ørken. Problemet er størrelsen på reinflokkene.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Yngve Vogt (2012) Finnmarksvidda ødelegges: – Nedlegg reindriften! Apollon, 1. feb. 2012. besøkt 2018-03-17

Se ogsåRediger