Ough er en kombinasjon i det engelske språket. I mellomengelsk, hvor stavelsen kom fra, så ble den antakeligvis uttalt med avrundet vokal bak i munnen og en friksjonslyd i ganen, f. eks. [oʊx] eller [uːx]. Det er klart den gruppen av bokstaver i det engelske språket med flest helt uforutsigbare uttalelsesmåter, da den har seks i nordamerikansk engelsk og ti i britisk engelsk. Noen av de mest vanlige er:

/u/ som i «through» (sammenlign med boo).
/ɔ/ som i «thought» (sammenlign med taut).
// som i «though» (sammenlign med toe).
/ɒf, ʌf/ som i «cough» (sammenlign med off).
/ʌf/ som i «rough» (sammenlign med ruffian).
// som i «plough» (sammenlign med plow).
/ʌp/ som i «hiccough» (nå en uvanlig variant av hiccup; sammenlign med up)

Full oversikt over uttaleRediger

Uttale Eksempel Kommentar
[ʌf] tough, enough, Hough, slough Sammenlign med «wuff»
[ɒf] or [ɔf] cough, trough, Gough Trough er uttalt som 'troth' av noen som snakker amerikansk engelsk
[aʊ] bough, plough
[əʊ] or [oʊ] though, dough
[ɔː] or [ɒː] thought, bought
[uː] through, slough Slough er uttalt som 'slew' eller rimer på «bough» eller rimer på «tough» av noen av de som snakker amerikansk engelsk, på britisk engelsk så rimer det med «bough» (spesielt byen Slough) eller «tough»
[ə] thorough, borough Begge er uttalt som 'OH' [oʊ] på amerikansk engelsk
[ʌp] hiccough Stavelsesvariant av «hiccup», selv om den sistnevnte er anbefalt på både britisk og amerikansk
[ʌk] or [ɒk] hough Mer vanlig stavet «hock» fra 20-århundre og etter
[ɒx] lough En innsjø; irsk analog til skotsk «loch»

Legg merke til at «slough» har to forskjellige uttalelser for to forskjellige definisjoner: «slew» (som i «a whole slough of problems») og «sluff» (som i «to slough off»).

Andre uttaler kan bli funnet i ordentlige substantiv, mange av keltisk opprinnelse (Irsk, skotsk eller walisisk) heller enn engelsk. For eksempel etternavnet Coughlin er noen ganger uttalt [kɔglɪn].

Den originale uttalelsen i alle tilfeller bortsett fra hiccough er den som i lough. Likevel så har [x]-lyden forsvunnet fra nesten alle moderne engelske dialekter. Mens den forsvant sakte så erstattet forskjellige den med nesten tilsvarende lyder fra andre ord (nemlig, [f], [w]>[ʊ], [ː], eller [k]). Dette er grunnen til forvirringen som har blitt resultatet.

De to «ough»-ene i det engelske stedsnavnet Loughborough er uttalt forskjellig, og resulterer i Luffburruh. I tillegg så har de tre distriktene i Milton KeynesWoughton, Loughton og Broughton – har alle forskjellige uttalelser på kombinasjonen.

Tough, though, through, og thorough er formet ved å legge til en bokstav hver gang, likevel så rimer ingen av dem med hverandre.

En sammenlignbar gruppe er -omb-gruppen, som kan uttales på i hvert fall tre måter: bomb, somber, comb, og tomb.

AughRediger

augh er en variant av ough, og er ganske lik i lyden.

 • /æf, ɑf/ som i «laughter»
 • /ɔ/ som i «daughter»

StavingRediger

På grunn av uforutsigbarheten i kombinasjonen så har mange stavelsesendringer blitt foreslått for å eliminere det, og erstatte det med mer fonetiske kombinasjoner, noe son har slått an med varierende grad av formell og uformell suksess. Generelt så har stavingsendringer blitt mer akseptert i USA og ikke så mye i Samveldet.

Allerede standardRediger

 • «hiccup» istedenfor den folkeetymologiske «hiccough»
 • «not» eller «naught» istedenfor det arkaiske «nought»
 • «hock» istedenfor «hough»

Allerede varierende formeltRediger

Disse stavelsene er generelt sett på som uakseptable i det meste av Samveldet, men er standard i USA

 • «draft» istedenfor «draught»
 • «plow» istedenfor «plough»
 • «sluff» istedenfor «slough»

Vanlig uformeltRediger

 • «thru» istedenfor «through» – drive thru
 • «tho» istedenfor «though»

Likevel så er begge disse ansett som uakseptable i britisk engelsk, og i formell amerikansk engelsk.

Sjelden uformellRediger

 • «coff» istedenfor «cough»
 • «laff» istedenfor «laugh»
 • «enuff» istedenfor «enough»
 • «tuff» istedenfor «tough»
 • «ruff» istedenfor «rough»

TriviaRediger

Denne setningen inneholder 9 uttalelsesmåter av ough:

 A rough-coated, dough-faced, thoughtful plough man strode through the streets of scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed. 

Eksterne lenkerRediger

An Abstruse Combination of Letters av The Potboiler[død lenke]