Other ranks (forkortet ORs) er i Storbritannias og mange andre samveldelands land- og luftstridskrefter betegnelsen på militært personell som ikke er offiserer, det som internasjonalt omtales med fellesbetegnelsen menig personell. Begrepet omfatter vanligvis både underoffiserer (non-commissioned officers) og menige som ikke er underoffiserer. Betegnelsen OR (Other Ranks) er brukt i denne betydningen i NATOs personellkodesystem (NATO Codes for Grades of Military Personnel) som betegnelse på menig personell, herunder underoffiserer, som er gitt kodene OR-1 (betegnet menig i Norge) til OR-9 (betegnet sersjantmajor i Norge). I det amerikanske militæret er det tilsvarende begrepet «enlisted ranks».