Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster (OCC) er en non-profit forsknings- og næringsklynge innen kreft. Klyngen har som mål å akselerere utviklingen av ny kreftbehandling og diagnostikk – til det beste for kreftpasientene. Oslo Cancer Cluster ble etablert i 2006, og er et Norwegian Centre of Expertise (NCE).[1]

Kreftforskningsmiljøet som Oslo Cancer Cluster er en del av, har vokst fram rundt Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Oslo-regionens to universiteter, bedrifter og kunnskapsaktører. I juli 2008 ble Oslo-regionen og Oslo Cancer Cluster utnevnt av tidsskriftet Genome Technology til å være et av verdens beste fagmiljøer for forskning innen bioteknologi.[2]

I 2019 har Oslo Cancer Cluster rundt 90 medlemmer som representerer hele verdikjeden fra forskning til industri. En av hovedprioriteringene til klyngens medlemmer er å sikre pasienter rask tilgang til nye medisiner og diagnostiske verktøy under utprøving. Oslo Cancer Cluster arrangerer seminarer og møter for å bedre samarbeid, bygge nettverk og dele informasjon, kompetanse og erfaring.

Oslo Cancer Cluster ligger i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) sammen med Ullern Videregående skole, Kreftregisteret, deler av Oslo universitetssykehus og rundt 30 bedrifter i Oslo Cancer Cluster Incubator. Samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo Cancer Cluster skal knytte grunnutdanning sammen med forskning, høyere utdanning og bedrifter.[3] Det skolefaglige samarbeidet startet i 2009 og ble utvidet da klyngen og skolen kom sammen i den nye innovasjonsparken, som ble åpnet av statsminister Erna Solberg 24. august 2015.[4]

Oslo Cancer Cluster har også prosjekter innen blant annet immunterapi, presisjonsmedisin, kliniske studier og EUs Horisont 2020 om innovasjon innen persontilpasset medisin.

Daglig leder i Oslo Cancer Cluster er Ketil Widerberg og styreleder er Øyvind Kongstun Arnesen.

ReferanserRediger

  1. ^ «Norwegian Centres of Expertise». Besøkt 10.09.2018. 
  2. ^ Nærings- og handelsdepartementet. «Et nyskapende og bærekraftig Norge». St.meld. nr. 7 (2008–2009) (norsk). Regjeringen.no. Besøkt 08.08.2013. 
  3. ^ Ullern videregående skole (20.02.2018). «Skolefaglig samarbeid». Oslo Kommune. Besøkt 10.9.2018. 
  4. ^ Elisabeth Breien Ellingsen (24.8.2015). «Erna Solberg åpnet innovasjonspark». Siva. Besøkt 10.9.2018. «Kreftforskning, biotekbedrifter, legemiddelindustri og Ullern videregående skole integreres i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark som åpnet i dag.» 

Eksterne lenkerRediger