Oslo-Pressen

norsk 2VK avis


Oslo-Pressen var en fellesavis som ble utgitt i Oslo i de fem første frigjøringsdagene i mai 1945.

Etter anmodning fra Hjemmefrontens ledelse ble det de første fredsdagene etter andre verdenskrig utgitt en fellesavis i Oslo, der medarbeidere fra både stansede aviser og ikke-stansede aviser deltok. Hjemmefronten ville hindre at ikke-stansede aviser skulle få dra nytte av å ha intakt produksjonsutstyr på bekostning av avisene som var blitt stanset.

Første utgave ble produsert i all hemmelighet i Aftenpostens lokaler natt til 8. mai. Avisen kom ut to ganger daglig. Første avis ble trykket i 453 100 eksemplarer, med hovedoverskrift: «Vår kamp er kronet med seier». Kveldsutgaven 8. mai ble trykket i 324 200 eksemplarer. Opplaget holdt seg like høyt i dagene som kom.

Oslo-Pressen ble utgitt frem til 12. mai. De ordinære avisene kunne gjenoppta normal drift og utgi sine vanlige aviser fra 14. mai.

Det ble lagt særlig vekt på hovedstaden og forholdene der, men også mange andre steder fikk sine fellesaviser fra 8. mai og noen dager utover, så som Askim-Pressen, Fellesavisen (Lillehammer), Fellesavisen (Harstad), Fredrikstad-Pressen, Den frie Rørospresse, Fritt Norge (Drammen), Halden-Pressen, Hamar Frie Presse, Haugesunds-Pressen, Mosjøpressen, Romsdalspressen (Molde), Sarpsborg-pressen og Trondheims-Pressen.

Se også rediger