Oseberg Transport System

Stureterminalen i Øygarden kommune, Hordaland, er en viktig utskipningshavn for råolje. Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området gjennom Oseberg Transport System (OTS) via en 115 km lang rørledning fra Oseberg A-plattformen, samt råolje fra Granefeltet gjennom Grane Oil Pipeline (GOP) via en 212 km lang oljerørledning. Rørdiameteren på systemet er 710 mm (28 ").