Orografisk tåke

Orografisk tåke (av gresk oros, «fjell») dannes når relativt fuktig luft presses over et skrånende underlag. Lufta avkjøles med stigende høyde, når duggpunktet, og tåka dannes.

Orografisk tåke dannes helst over svakt skrånende underlag og ved liten bevegelse i luftmassene; brattere stigning og større vindhastighet gir heller orografisk nedbør.