Orkanen Tor

Orkanen Tor var et ekstremvær som traff norskekysten 29. januar 2016, med orkan på de mest utsatte kyststasjonene fra Hordaland til Møre og Romsdal, og i Nord-Trøndelag – og en rekke steder i høyfjellet. På kysten hadde Kråkenes fyr 48,9 m/s, det høyeste som er registrert på norskekysten (men denne vindmåleren var ikke i drift under Nyttårsorkanen) – og vindkast på 61,7 m/s.[1] I tillegg hadde noen kyststasjoner sterk storm. Indre lavlandsstrøk hadde betydelig mindre vind og mindre skader, men mange trær ble felt her også, hvorav noen også på Østlandet. Sent på kvelden meldte NVE at 30 000 husstander var strømløse, og at det ville bli flere[2]. Pr. 9. februar var skadene anslått til 180 mill. kr i en oversikt som var ufullstendig, men forsikringsselskapene mente de like fullt var langt mindre enn etter orkanen Dagmar. Dette tilskrives bedre varsling, og at folk hadde forberedt seg bedre[3][4]. I tillegg slo ikke vinden ned i lavlandet på Østlandet i samme grad som fryktet[1].

ReferanserRediger