Orions belte er en asterisme og en del av stjernebildet Orion. Beltet dannes av tre stjerner som ligger nesten på en linje. Stjernene heter (fra venstre mot høyre) : Alnitak (Zeta Orionis), Alnilam (Epsilon Orionis) og Mintaka (Delta Orionis).

Orions belte

I svensk folketradisjon blir Orions belte kalt for Friggerocken, altså Friggs rokkehode (rokk var i gammel tid kjeppen som man festet spinnematerialet til [engelsk distaff], ikke det som snurret tråden - jf. plantenavnet kjerringrokk). Dette stammer trolig fra førkristen tid og er et av de spredte vitnemålene om den astronomiske mytologien som må ha funnes.