Ordenen for sosialfortjenester

Ordenen for sosialfortjenester (fransk: Ordre du mérite social også kalt Croix du mérite social) er en fransk orden innstiftet 25. oktober 1936 og avviklet ved etableringen av Den nasjonale fortjenstorden i 1963. Den ble tildelt for fortjenstfull innsats på sosialomsorgens område og etterfulgte flere medaljer innstiftet for samme formål. Ordenen var en av flere ministerielle ordener innenfor saksfeltene dekket av departementene i Frankrikes sentralforvaltning. Den ble administrert av arbeidsdepartementet.

Ordenstegn for Ordenen for sosialfortjenester

InndelingRediger

Ordenen for sosialfortjenester var inndelt i tre grader:

InsignierRediger

Ordenstegnet for Ordenen for sosialfortjenester består av en blåemaljert åttetagget stjerne lagt på en laurbærkrans. Midtmedaljongen bærer republikkens personifikasjon, et kvinnehode en face, omgitt av en hvitemaljert bord med innskriften «MERITE SOCIAL». Reversen innskriften «MINISTERE DU TRAVAIL». Ordenstegnet for kommandører er opphengt i båndet i et ledd utformet som en krans.

Ordenstegnet er i gull for de to øverste ordensgrader og i sølv for den nederste. Ut over forskjellig materiale er ordenstegnene for de forskjellige grader identisk i utforming, men av ulik størrelse og opphengt i bånd av forskjellig type. For riddere bæres ordenstegnet i brystbånd, for offiserer i brystbånd med rosett. Kommandører har ordenstegnet i bånd om halsen.

Ordensbåndet er rødt med blå kantstriper.

TildelingRediger

Ordenen for sosialfortjenester ble tildelt for fortjenstfull innsats på felt som ble dekket av sosiallovgivningen, slik som innsats for institusjoner for sosial velferd eller for sosialforsikring, eller uegennyttig sosial innsats.

En minstealder på 32 år og fem års tjeneste var vilkår for utnevnelse. Utnevnelse skjedde i hovedregelen til ordenens laveste grad, med påfølgende åtte års tjeneste før det kom på tale med forfremmelse til offiser og deretter ytterligere fem års tjeneste før forfremmelse til kommandør.

KilderRediger

  • Décorations officielles françaises, Paris: Administration des monnaies et médailles, 1956, s. 126 og 211
  • Hieronymussen, Poul Ohm og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 138