Oravivaara er en grend med fire små gårdsbruk cira to mil fra det finske tettstedet Taivalkoski. Grenda hører til Taivalkoski kommune i Uleåborgs län (Oulun lääni).

Oravivaara betyr ekornåsen på finsk, og grenda ligger oppå en kolle omlgitt av skog og utmark.

Grenda er fraflyttet, men brukes som jakt-, fiske- og feriested av de fire familiene med familienavnene Räisänen og Lohilahti som var tidligere fastboende. Siste fastboende familie flyttet fra grenda på 1990-tallet.

Historie rediger

Området ble antakeligvis bebodd fra slutten av 1800-tallet. Levebrødet var skogsbruk. Gårdsdrift, blærplukking, jakt og fiske ble drevet for eget hushold, og forsynte gårdene fullt ut med det driften og naturen ga. På en av gårdene er det samlet en rekke gjenstander og maskiner fra den tidligere gårdsdriften. På gårdene ble det produsert poter og andre grønnsaker, korn, høy til hester som ble brukt i gårds-, og skogsdrift samt transport. Husdyrholdet bestod av kyr, sau, hester, reinsdyr og høns. Utenom maten fra gården livnærte grendeboerne seg på det som naturen ga: hare, elg, storfugl, ørret, abbor, gjedde, ål og bær. I dag finnes nærmeste butikk i Tailvalkoski, men så lenge det fantes fastboende kom det to konkurrende kolonialbusser i uka som man kunne handle fra. Barna gikk mot slutten av perioden det bodde folk i området på skole i Taivalkoski. På 1950 og 60-tallet bodde barna på internat på barneskolen i Jokijärvi. Ungdomsskolen var i samme periode i Taivalkoski. Barna ble fraktet dit daglig i taxi.

Grenda fikk først strøm på slutten av 1970-tallet, men hadde hatt telefonsentral på en av gårdene siden begynnelsen av 1960-tallet. Vanntilførsel kommer fra en liten kilde med god kavalitet på vannet.

I om med at området ligger kun 80 km fra den russiske grensa, hvor det under 2. verdenskrig var store slag nord og syd for området, ble deler av grenda i flere år evakuert sydvestover. På veien mellom Oravivaara og Taivalkoski finnes i dag rester etter tyskernes jernbanedrift under krigen. I samme område er det også graver fra de polske krigsfangene som ble brukt til jernbanebyggingen. Jernbanelinjen ble fjernet etter krigen, og deler av linjen ble brukt som vei til Oravivaara og andre nærliggende områder.

Nå i 2011 er det de som flyttet til Syd-Finland, Sverige og Norge på 1970-tallet som kommer tilbake med sine familier. Området ser nesten identisk ut som for 40 år siden.

Autoritetsdata