Opprinnelig massefunksjon

Den opprinnelige massefunksjonen (engelskInitial mass functionIMF) er innen astronomien en empirisk funksjon som beskriver frekvensfordelingen av den opprinnelige massen for en populasjon stjerner. Funksjonen er ofte gitt som en sannsynlighetsfordeling for massen der en stjerne går inn i hovedserien, det vil si at den begynner å fusjonere hydrogen.

Videre lesningRediger

  • John Scalo, The initial mass function of massive stars in galaxies. Empirical evidence, Luminous stars and associations in galaxies; Proceedings of the Symposium, Porto-Kheli, Greece, 26.-31. mai 1985. Dordrecht, D. Reidel Publishing Co., 1986, p. 451-466.
  • Pavel Kroupa, The initial mass function of stars: evidence for uniformity in variable systems, Science 295, 82 (2002)
  • John Gallagher & Linda Sparke, Galaxies in the Universe, Cambridge Press, 66 (2007)