Opprøret i Astrakhan

Opprøret i Astrakhan – også benevnt Bulavinopprøret var et opprør mot Det russiske keiserdømmet i områdene rundt byen Astrakhan og varte fra 1707 til 1709. Opprøret ble ledet av Kondraty Bulavin, en Don-kosakk. Opprøret var bygget på misnøye med livegenskapen og begynte med attentatet på prins Jurij Dolgorukov av Atamaner under Bulavins kontroll. Opprøret svant hen etter Bulavins død i 1708.

Astrakhan på 1800-tallet, en havneby i periferien av Tsarveldet