Oppfølger

Oppfølger er et begrep som vanligvis brukes om en bok, CD, videospill eller film som på noe vis forteller en fortsettelse av historien i det foregående verket.

Forskjellige typer oppfølgereRediger

  • Sequel – det engelske ordet for "oppfølger", og den vanligste typen, der handlingen utspiller seg etter originalverket.
  • Prequel – utspiller seg før originalverket. Prequelen er altså en oppfølger i virkeligheten, men en forgjenger i skjønnlitteraturen. Ordet et nyord, antagelig skapt på 1970-tallet og er en sammansetting av det latinske prefixet pre- (før) og det engelske ordet sequel.
    • Den andre trilogien av serien Star Wars utspiller seg før originaltrilogien.
  • Interquel – utspiller seg tidsmessig mellom to tidigere verk.

Nærliggende begrepRediger

  • Remake – nyinnspilling av samme historie, for eksempel James Bond-filmen Never Say Never Again som er en ny version av Thunderball.
  • Adaption – overføring av en historie fra et medium til ett annet, for eksempel fra skjønnlitteratur til film, fra videospill til TV-serier eller fra film til tegneserie. Adaptation brukes vangligvis ikke om en overføring av TV-serier til film, eller omvendt, da dissee to i all vesentlighet er to former av samme medium.
  • Spin-off – strengt talt ikke en oppfølger, men en mer individualisert fortsettelse i samme fiktive virkelighet. Eksempel på spin-offs er The Scorpion King fra Mumien, Star Trek: The Next Generation fra Star Trek og CSI: NY fra CSI: Crime Scene Investigation.
  • Crossover – et verk der to eller flere ulike, oppdiktede verdner møtes – altså en oppfølger til minst to tidigere urelaterte verk. Et eksempel er Alien vs. Predator. Crossover-verk betraktes dog vanligvis som spin-offs, ikke oppfølgere.

Oppfølgere som er ansett som bedre enn forgjengerne[trenger referanse]Rediger