Oppfølger er et begrep som vanligvis brukes om en bok, CD, videospill eller film som på noe vis forteller en fortsettelse av historien i det foregående verket. I TV-serier er det den nye sesongen som betegnes som oppfølger.

Forskjellige typer oppfølgere

rediger
  • Sequel – det engelske ordet for "oppfølger", og den vanligste typen, der handlingen utspiller seg etter originalverket.
  • Prequel – utspiller seg før originalverket. Prequelen er altså en oppfølger i virkeligheten, men en forgjenger i skjønnlitteraturen. Ordet et nyord, antagelig skapt på 1970-tallet og er en sammansetting av det latinske prefixet pre- (før) og det engelske ordet sequel.
    • Den andre trilogien av serien Star Wars utspiller seg før originaltrilogien.
  • Interquel – utspiller seg tidsmessig mellom to tidigere verk.

Nærliggende begrep

rediger

Oppfølgere som er ansett som bedre enn forgjengerne[trenger referanse]

rediger