Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie er sykepleie knyttet til kirurgisk behandling av pasientersykehus.

I Norge gis pleien av operasjonssykepleiere, som har tatt en Masterutdanning eller spesialistutdannelse på 2-1,5 år, i tillegg til ordinær sykepleieutdannelse.

Operasjonssykepleiere gir faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/eller inngrep, og er en viktig del av operasjonsteamet. De innehar avanserte kunnskaper om anatomi,patofysiologi,mikrobiologi og infeksjonsforebyggende arbeid. Operasjonssykepleiere behersker to arbeidsroller, den sterilt utøvende og den koordinerende. Den sterilt utøvende har ansvar for kirurgisk assistanse, samt steriliteten i det kirurgiske feltet. Den koordinerende har ansvar for pasient rettet arbeid som korrekt leiring på operasjonsbordet, forhindre nedkjøling av pasienten og infeksjonsforebyggende tiltak. Den koordinerende har også ansvar for at rett kirurgisk og medisinteknisk utstyr er tilgjengelig og at arbeidet på operasjonsstuen blir koordinert.Operasjonssykepleierne leder og arbeidet med reprossesering av kirurgiske instrumenter og drifter operasjonsavdelinger.

Operasjonssykepleiere arbeider i sykehusets operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/ kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofe og krigsområder.