Operahus er betegnelsen på institusjoner som fremfører opera, ballett og gjerne klassiske konserter.

Operahuset i Argentina

Betegnelsen brukes også om selve operabygningen som brukes av institusjonene. Den doble bruken av begrepet byr normalt ikke på problemer der operahuset alltid har brukt samme bygning. I en del tilfeller har operahus imidlertid hatt tilhold i forskjellige bygninger, slik at det kan være hensiktsmessig å skille mellom begrepene operahus og operabygning.