Onyx (elv)

Onyx er den lengste elva i Antarktis. Den er ei 40 kilometer lang smeltevannselv som har flere sideelver. Elva renner vestover gjennom Wrightdalen, fra Nedre Wrightbreen og Brownworthsjøen ved brefoten, til Vandasjøen, under den korte antarktiske sommeren. Elva renner i retning bort fra havet, ettersom Wrightbreen blokkerer inngangen til dalen. Det er flere meteorologiske stasjoner langs elva. Vannføringen er sterkt varierende, både i løpet av dagen og fra sommer til sommer. Noen somre rekker ikke elva ned til Vandasjøen i det hele tatt. I flomår kan derimot vannføringen forårsake betydelig erosjon. Elva ble raftet i 1984 av forskere fra New Zealand. Det finnes ingen fisk i Onyx, men det finnes betydelige mengder mikroskopisk liv, og algeoppblomstringene kan være ganske omfattende. New Zealands Antarktisprogram hadde tidligere en halvpermanent leir ved Vandasjøen som nå imidlertid er nedlagt og fjernet. Det ligger nå et lite skjulested for forskere ved østenden av Vandasjøen. I nærheten, ved Bull Pass, ligger en seismisk målestasjon for Atomprøvestansavtalen.

Kart over Wrightdalen med Onyxelva og Vandasjøen
Kart som viser Onyx' beliggenhet i Antarktis

KilderRediger