Onsø herred

Onsø herred (svensk: Onsjö) var et herred beliggende i Skåne, i tidligere Østdanmark, etter 1658 i Sverige. I det opprinnelige herredet lå blant annet slottene Eriksholm hvor Sophie Brahe residerte, Ellinge slott og Knudstrup hvor den senere berømte astronomen Tyge Brahe ble født.

Johannes Steenstrups kart over herreder og sysler I Danmark