Ellinge slott ligger ved Bråån, en biflod til Lødde Å, et par kilometer sydvest for Eslöv i Skåne.

Ellinge slott i 2006

Historie

rediger

Ellinge ble bygd som en forsvarsborg med voldgraver, og er et av Skånes eldste gods med aner tilbake til 1100-tallet. Den opprinnelige skånsk-danske lukkede borgen ble i 1735 omgjort til en åpen herregård i svensk stil. Samtidig ble det anlagt en ny park. I 1854 ble den nordre fløyen revet ned, og erstattet med den nåværende tårnaktige stenbygningen. Hovedbygningen fikk gavler i en slags renessansestil.

De to elvene dannet tidligere en strategisk forsvarslinje for det sydlige Skåne, og ved disse ligger også de gamle befestede borgene Skarhult, Flyinge, Hvidarp (Viderup), Ørtofta og Borgeby. Elvene hadde den gang mere vann enn i dag, og var derfor vanskelige å krysse. De spilte derfor en sentral rolle i Danmarks innenlandske stridigheter, samt senere i krigene mot Sverige.

Ellinge har tilhørt flere av Danmarks mektigste slekter og personer, blant andre erkebiskop Jakob Erlandsen og senere Henrik Krummedike.

Kilder

rediger
Autoritetsdata