Onias I var en yppersteprest i Israel på 300-tallet f. Kr. Han sies å ha vært sønnen til Jaddua, som ifølge overleveringen var yppersteprest da Aleksander den store erobret landet. Onias I eller hans sønnesønn Onias II var faren til Simon den rettferdige, som omtales i Siraks bok.