Omsorgsbygg Oslo KF var et kommunalt foretak i Oslo kommune som bygget, vedlikeholdt og forvaltet kommunale formålsbygg. Dets oppgaver ble overtatt av Oslobygg i 2021.

Omsorgsbygg Oslo
Offisielt navnOmsorgsbygg Oslo KF
Org.formKommunalt foretak
Org.nummer985987246
Etablert11. juni 2002
Opphørt 2021
Etterfølger(e)Oslobygg
MorselskapOslo kommune
HovedkontorOslo
LandNorge
StyrelederKari Andreassen
Nettstedwww.oslo.kommune.no (no)

Sognsveien barnehage, som ble bygget og eid av Omsorgsbygg, vant Oslos arkitekturpris i 2009 for beste bygg innen skole- og barnehagesektor. Margarinfabrikken barnehage på Sagene, som er Norges største barnehage, var et av signalbyggene.

Omsorgsbygg Oslo KF hadde 155 ansatte, med hovedkontor i Sommerrogata 1 ved Solli Plass i Oslo, samt et kontor i Storgata.

Styret

rediger

Omsorgsbygg Oslo KF var underlagt et eget styre. Foretaket sorterte under Byrådsavdeling for næring og eierskap, og det var byrådet som utnevnte styret. Styret hadde sju medlemmer, hvorav to var ansattes representanter.

Mål og oppgaver

rediger

Omsorgsbygg skulle eie, forvalte og utvikle kommunale formålsbygg og bidra til høy kvalitet på kommunens pleie- og omsorgstjenester, tiltak for barn og unge og kulturtilbud. Foretaket skulle legge forretningsmessige prinsipper til grunn innenfor de rammer som gjaldt for kommunal virksomhet. Den totale bygningsmassen var ved utgangen av 2012 på ca. 900.000 m² fordelt på ca. 1.150 bygninger.

Bygningsmassen besto i all hovedsak av bydelenes sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager og barneparker, kommunalt eide institusjonsbygg knyttet til rusmiddelomsorg, barnevern og psykiatri samt Legevakten. I 2006 overtok foretaket også kommunens formålsbygg som biblioteker, museer, brannstasjoner, eldresentre og ungdomsklubber i tillegg til noen næringseiendommer. Foretakets største utfordringer var å innhente vedlikeholdsetterslepet på de eiendommene som var tillagt foretaket, bidra til å oppfylle kommunens mål om full barnehagedekning ved å fremskaffe lokaler til nye barnehageplasser, å rehabilitere sykehjem og etablere flere omsorgsboliger, samt gjennomføre tiltak i eiendomsmassen som ivaretok bystyrets målsettinger innen miljø, klima og universell utforming.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger