Omregistreringsavgift

Omregisteringsavgift er en særavgift til statskassen.

Omregisteringsavgiften ble innført i 1956 som en utbygging av den alminnelige omsetningsavgiften. Omregisteringsavgiften ble videreført ved overgangen fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970. Det skal ikke betales merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy som tidligere har vært registrert her i landet (brukte kjøretøy). Det skal isteden betales omregisteringsavgift ved omregistrering av slike kjøretøy.

Kjøretøyene som omfattes av avgiftsplikten er delt i fire grupper:

  • a. Mopeder, motorsykler mv.
  • b. Personbiler og busser
  • c. Lastebiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler mv.
  • d. Biltilhengere, semitrailere mv.

Avgiften er gradert etter vekt og alder og varierer i 2010 fra 626 kroner til 30 534 kroner.

I 2008 var statens inntekter fra omregisteringsavgiften 2 119 mill. kroner.

Eksterne lenker rediger