Oljevigselsmesse

(Omdirigert fra Oljevigselsmessen)

Oljevigselsmessen er en katolsk messe hvor de hellige oljer vigsles. Den feires alltid av en biskop, som regel av bispedømmets stedlige biskop, med flest mulig av bispedømmets prester til stede. I tillegg til at man vigsler oljene som skal brukes det neste året fornyer prestene sine løfter under messen.

Den skal egentlig feires på formiddagen på skjærtorsdag, men på steder hvor dette ikke er praktisk mulig kan den feires tirsdag i den stille uke, altså siste tirsdag før skjærtorsdag. I de katolske stiftene i Norge feires den på tirsdagen, fordi de store avstandene betyr at prestene ikke vil kunne rekke tilbake til sine menigheter før feiringen av skjærtorsdagsliturgien dersom det gjøres den dagen.