Oligotrof

Oligotrofisk betyr næringsfattig, og er brukt mest om innsjø og elv. Livet i oligotrofe miljø er ofte særlig interessant på grunn av de spesialiserte organismene som lever der. De har gjennom evolusjon tilpasset seg til å samle energi på alternative måter.

Det motsatte av en oligotrof er en eutrof innsjø. Eutrofiering skjer når en innsjø får økt tilførsel av næringsstoffer, hva som er et stort problem i mange innsjøer i dag.

EtymologiRediger

Selve ordet er avledet av gresk Oligo som betyr «få», «lite», og trophe som betyr «næring», «mat».

Se ogsåRediger