Ole Olsen Evenstad (1859–1891)

Ole Olsen Evenstad
Født26. mars 1859
Død1891
Mor Anne Evenstad
Nasjonalitet Norge

Ole Olsen Evenstad (født 26. mars 1859, død 1891) var forstmann, gårdbruker og skogeier på gården Evenstad i Stor-Elvdal, og ordfører i hjemkommunen fra 1889.[1]

Både faren og farfaren var døde før han ble født, og han var allerede fra fødselen eier av halve gården Evenstad med dens betydelige skogeiendommer. Gården hadde blitt testamentert til hans mor Anne Evenstad og ham selv med en halvpart til hver. Han tok forstutdannelse ved Den høiere Landbruksskole paa Aas, i Tyskland og England. Han mistet sin forlovede i sykdom i 1889, og døde selv ung i 1891, mens han oppholdt seg på amtstingHamar.

ReferanserRediger