Evenstad

bosetning i Stor-Elvdal kommune

Evenstad er en liten bygd i Stor-Elvdal kommune. Bygden ligger omtrent 20 kilometer sør for kommunesenteret Koppang.

Evenstad

Eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstad bodde på Evenstad gård. Høgskolen i Hedmark har en avdeling på gården, den tidligere Evenstad skogskole, som har over 200 studenter.

Sør for høgskolen ligger Evenstad bru. Bruen er 180 meter lang fordelt på 5 spenn, og er en av landets lengste trebruer.

På toppen av Tronkberget på Evenstad, ligger Norges eneste bevarte krigsvarde.

Den amerikanske skuespilleren Linda Evans var født med etternavnet Evenstad. Hennes farfar og oldemor emigrerte fra Evenstad til USA på slutten av 1800-tallet.