Ole Haslunds Kunstnerfond

Ole Haslunds Kunstnerfond er et dansk fond som ble opprettet av kunsthandler Ole Haslund i 1941. Fondet deler ut midler til kunstnere.[1]

Mottakere rediger

Listen er ikke komplett.

Årstall Mottaker Kommentar
2008 Marie Søndergaard Lolk
Kasper Monrad
2006 Britta Andersen
Anne Marie Egemose
Michael Geertsen
Kåre Johannessen
2005 Kurt Dreyer
2004 Ane Henriksen
Henrik Sten Møller reiselegat
2003 Birgitte Bruun
Bodil Busk Laursen
Jonna Dwinger reiselegat
Kit Eichler reiselegat
John Erichsen
Per Kirkeby
Astrid Krogh
Pipaluk Lake
Thorbjørn Lausten
Maria Lüders Hansen
Peder Musse
Ole Møllegaard
Ulf Pilgaard
Lone Skov Madsen reiselegat
Eva Sørensen
Lene Tiemroth
2002 Lisbeth Bonde
Erik Reiff
Ane Mette Ruge
Claus Ryskjær
Alev Siesbye
Margrete Sørensen
2001 Jens Larsen
Kunstnergruppen N55
Nicolai Appel
Lisbet Dahl
Anne Fabricius Møller
Lene Floris
Lise Funder
Mads Gamdrup
Erik Gottschalch
Helle Helsinghoff
Stig Hoffmeyer
Peter Land
Malene Landgreen
Jørgen Nordqvist
Søren Pilmark
William Louis Sørensen
2000 Jesper Asholt
Per Bak Jensen
Henrik Bjerre
Laurtiz G. Dorenfeldt
Vibeke Glarbo
Michela Jønsson
Pontus Kjerrman
Søren Kjærsgaard
Jytte Kløve
Bjørn Kromann Andersen
Henning Moritzen
Stig Persson
Gerda Petri
Anne Marie Ploug
Vibeke Riisberg
Hanne Raabyemagle
Bente Skjøttgaard
Nina Sten-Knudsen
1999 Inge Ellegaard
1998 Grete Balle
Nis Bank-Mikkelsen
Sam Besekow
Jes Fomsgaard
Jørgen Haugen Sørensen
Tom McEwan
Øivind Nygård
Henrik Thrane
1997 Merete Barker
Kim Buck
Ole Christensen
Bernhard Linder
Finn Reinbothe
1996 Henrik B. Andersen
Ingvar Cronhammar
Poul Dedenroth-Schou
Piet van Deurs
Agnete Dinesen
Helle Hertz
Holger Juul Hansen
Brigitte Kolerus
Peter Lautrup
Puk Lippmann
Tchai Munch
Ingálvur av Reyni
Inge Lise Westman
1995 Søren Elgaard
Egon Fischer
1994 Claus Bjerring
Erik August Frandsen
Peter Hentze
Solbjørg Højfeldt
Bodil Kaalund
Morten Stræde
1993 Asger Bonfils
Ib Braase
Sven Dalsgaard
Sharon Fisher
Nanna Hertoft
Grete Jalk
Tommy Kenter
Berrit Kvorning
Kirsten Lockenwitz
Michael Moritzen
Vera Myhre
John Olsen
Charlotte Paludan
Elin Reimer
Søren Spanning
Tora Urup
1992 Clara Andersen
Kristian Halken
Torben Hardenberg
Nina Hart
Hein Heinsen
Frits Helmuth
Berit Hjelholt
Erik Kjersgaard
Vibeke Klint
John Olsen
Niels Oxenvad
Else Roesdahl
Kirsten Rolffes
Helle Thorborg
Erik Wedersøe
Poul Winther
1991 Jesper Christiansen
Niels Guttormsen
Godfred Hartmann
Krestine Kjærholm
Jørn Larsen
Palle Lauring
Rasmus Nellemann
Ghita Nørby
Hans Pauli Olsen
Birgitte Raaberg
Peter Steen
Hanne Varming
1990 Mogens Bencard
Bo Bramsen
Ib Geertsen
Ole Heerup
Annette Holdensen
Eigil Knuth
Buster Larsen
Ursula Munch-Petersen
Elsa Nielsen
Hans Christian Rylander
Peter Seeberg
Ole Sporring
Per Suntum
Hanne Vedel
Merete Voldstedlund
1989 Sven Jørn Andersen
Henning Andersen
Darryle Hinz
Anja Kjær
Jan Lohmann
Erik Mortensen
Rasmus Nellemann
Gudrun Pagter
Ove Sprogøe
René Tancula
Hans J. Wegner
Svend Wiig Hansen
1988 Beate Andersen
Vigga Bro
Jonna Dwinger
Steffen Heiberg
Berthe Qvistgaard
Ulf Rasmussen
Jane Reumert
Jørgen Koefoed Rømer
Bent Sørensen
Gertrud Vasegaard
Gunhild Aaberg
1987 Doris Bloom
Gutte Eriksen
Leila Krogh
Jan Leth
Sigrid Lütken
Aage Leif Nielsen
René Tancula
Per Ulrich
1986 Peter Brandes
Susanne Breuning
Mirjam Gelfer-Jørgensen
Jess Ingerslev
Anders Kirkegaard
Jesper Langberg
Sofus Rindel
1985 Bodil Manz
1984 Ib Hansen
Bente Scavenius
Axel Strøbye
1983 Tove Anderberg
Helge Bertram
Mogens Bøggild
Emil Gregersen
Peder Rasmussen
1982 Karen Bennicke
Inger Thing
1981 Mime Fønss
Keld Helmer-Petersen
1980 Jørgen William Ahlefeldt-Laurvig
Gutte Eriksen
Erik Ortvad
1979 Else-Marie Boyhus
Anders Kirkegaard
Ursula Munch-Petersen
Elsa Nielsen
Poul Reichhardt
Vibeke Woldbye
1978 Bodil Manz
Erno Müller
Myre Vasegaard
1977 Beate Andersen
Bodil Kjer
Per Neble
Jane Reumert
Gunhild Aaberg
1976 Elin Reimer
1975 Keld Bech Christensen
John Erichsen
Mime Fønss
Mirjam Gelfer-Jørgensen
1974 Henning Andersen
Vibeke Mencke Nielsen
Randi Studsgarth
Hanne Varming
Jette Vohlert
1973 Tove Clemmensen
Berthe Qvistgaard
Myre Vasegaard
1972 Vibeke Mencke Nielsen
1971 Gottfred Eickhoff
Jeanne Grut
1969 Henning Andersen
Leo Estvad
Kjeld Hansen
Marguerite Viby
1967 Ellen Gottschalch
1965 Ingeborg Brams
Eva Sørensen
1964 Per Krarup
1959 Ib Braase
1958 Jørgen Gudmundsen-Holmgreen
1952 Tove Clemmensen
1948 Tove Clemmensen
Morten Jensenius
1947 Henry Luckow-Nielsen
1946 Astrid Noack
Astrid Villaume
1944 Tove Clemmensen
1943 Gertrud Vasegaard
Ukjent årstall Palle Birk Hansen
Anne Lise Bruun Pedersen
Kirsten Christensen
Aksel Erhardtsen
Lisbeth Gajhede
Erik Hagens
Mette Hector
Kjeld Heltoft
Annika Johannessen
Henrik Koefoed
Leif Lage
Anna Maria Lütken
Erik Magnussen
Michael Malling
Loui Michael
Marianne Mortensen
Dorthe Møller
Kim Naver
Karin Nellemose
Rikke Agnete Olsen
Lene Regius
Waage Sandø
Søren Sætter-Lassen
Kurt Tegtmeier

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger