Olduvai Gorge

Olduvai Gorge or Oldupai Gorge.jpg
Bilde fra Olduvai.
Satellittbilde av Olduvai.

Olduvai Gorge er en ravinedal nordvest i Tanzania, en del av Rift Valley. Dalen er 100 meter dyp og 40 km lang og går gjennom Serengeti. Stedet er kjent for funn etter en menneskeart fra hele pleistocen. En har også funnet verktøy, noen av de brukte, som har gitt navn til den tidlige verktøyteknikken som ble brukt, olduwan. Navnet på dalen kommer fra masaiordet oldupai, bajonettplanten Sansevieria ehrenbergii.

OppdagelserRediger

Olduvai ble oppdaget som en førhistorisk funnplass i 1913. Han ble kjent gjennom de funn som ble gjort på 1950- og 1960-tallet av Mary og Louis Leakey, blant annet det første funnet av Homo habilis, som Louis Leakey mente det moderne mennesket kunne stamme fra.

KilderRediger

  • »Olduvai Gorge» i World Encyclopedia Oxford Reference Online, Oxford University Press