Besteforeldre

(Omdirigert fra Oldemor)

En besteforelder er faren eller moren til en persons egen far eller mor; henholdsvis bestefar eller bestemor. Faren og moren til en persons far er henholdsvis farfar og farmor. Faren og moren til en persons mor er henholdsvis morfar og mormor. En person har fire besteforeldre, biologisk sett, men nye familiekonstellasjoner og gjengifte kan lett utvide antallet.

OldeforeldreRediger

Oldeforeldre er faren eller moren til en persons besteforeldre; henholdsvis oldefar og oldemor. En person har åtte oldeforeldre.

TippoldeforeldreRediger

Tippoldeforeldre er faren eller moren til en persons oldeforeldre, henholdsvis tippoldefar og tippoldemor. En person har 16 tippoldeforeldre.

TipptippoldeforeldreRediger

Tipptippoldeforeldre er foreldrene til en persons tippoldeforeldre. Tipptipptippoldeforeldre er foreldrene til en persons tipptippoldeforeldre osv…

Se ogsåRediger