Oktanoler er alkoholer med formelen C8H17OH. Et viktig medlem av gruppen er 1-oktanol, med en karbonkjede uten forgreninger. Også 2-oktanol og 2-etylhexanol er kommersielt viktige. Det finnes 89 forskjellige isomerer av oktanol.