Oflag IV-C tysk forkortelse Offizierslager IV-C (offisersleir IV-C), ofte referert til ved Colditz slott fordi leiren benyttet slottet og omliggende bygninger. Oflag IV-C var en av de mest kjente fangeleirene for allierte fanger under andre verdenskrig og lå i Colditz slott i Sachsen. Leiren ble benyttet for fanger som enten ble ansett som særlig aktive mht å rømme, eller hadde en spesiell bakgrunn, de såkalte prominente fangene.

Colditz slott hvor fangeleiren Oflag IV-C var forlagt

Fanegeleiren Oflag IV-C ble opprettet i november 1939 da de første fangene, en gruppe polske offiserer ankom, de første britiske krigsfangene kom i oktober 1940. I februar 1941 kom de første franske offiserene til leiren, og i april samme år klarte en av de å rømme, Alain Le Ray var den første allierte fangen som unnslapp Oflag IV-C.

Eksterne lenker

rediger