Austerdalsbreen med Odinsbreen til venstre.

Odinsbreen er et brefallJostedalsbreen, og er et av tre brefall ned mot Austerdalsbreen. Odinsbreen ligger ved Veitastrond i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke.

Odinsbreen har ca. 900 meter høydeforskjell.