Nysosialisme

Nysosialisme er en retning innenfor sosialismen som satser på å omdanne det kapitalistiske samfunnet gradvis til et bedre samfunn, slik at reformenes sum er sosialisme. En revolusjon er uønsket, fordi den innebærer maktmisbruk og brudd på lovene. Den er også umulig siden flertallet ikke ønsker noen revolusjon og fordi kapitalismen har vist seg å være en stabil samfunnsform som ikke kan endres brått. Dette skal derimot gjøres ved bruk av det parlamentariske system, hvor reformer skal gjennomføres med vedtak av flertallet i den eksisterende folkevalgte forsamling, som forøvrig også er tenkt å danne grunnlaget for det politiske systemet i det nysosialistiske samfunnet. Satsingen på parlamentarisk arbeid går sammen med en legalistisk holdning, dvs. en oppfatning om at forandringer av samfunnet bør skje i samsvar med de eksisterende lover og regler eller ved å endre dem slik det rådende politiske systemet foreskriver.

Nysosialismen er ofte knyttet til reformisme, statskapitalisme og den revisjonistiske sosialismen (sosialdemokrati) som praktisk politikk, hvor grunntanken er frihet, rettferdighet og sosial utjevning der statlige ordninger garanterer det enkelte samfunnsmedlemmets trygghet for liv, helse og velferd. Nysosialismen forutsetter økt statlig eierskap og inngrep i den kapitalistiske økonomien for blant annet å fordele godene.

Se ogsåRediger